Archivo por etiquetas: jinbei

Escucha japonés 17: De compras en Japón, probándonos un jinbei

[audio:/ep/17/ld] Descargar いらっしゃいませ〜♪ いらっしゃいませ〜♪ Irasshaimase… ♪ ¡Bienvenido! すみません。この甚平のMサイズはありますか? すみません。このじんべいの えむさいずは ありますか? Sumimasen. Kono jinbei no emu saizu wa arimasu ka? Perdona, ¿está la talla M de este jinbei? はい!こちらにございます。 はい!こちらに ございます。 Hai! Kochira ni gozaimasu. ¡Sí! Aquí la tiene. 着てみてもいいですか? きてみても いいですか? Kite mitemo ii desu ka? ¿Me lo puedo probar? はい!試着室にご案内致します。 はい!しちゃくしつに ごあんない いたします。 Hai! Shichakushitsu ni go-annai itashimasu. ¡Sí! Le acompaño hasta el probador. 靴を脱いでお入り下さい。 くつを ぬいで おはいり ください。 Kutsu o nuide o-hairi kudasai. Quítese los zapatos antes de entrar.