Archivo por etiquetas: facturación

Escucha japonés 24: Facturando en el aeropuerto

Descargar | Ver en YouTube お席は、窓側と通路側がございますが、 おせきは、まどがわと つうろがわが ございますが、 O-seki wa mado gawa to tsuuro gawa ga gozaimasu ga, Hay asientos en ventana y en pasillo, どちらにされますか? どちらに されますか? dochira ni saremasu ka? ¿cuál prefiere? 通路側でお願いします。 つうろがわで おねがいします。 Tsuuro gawa de o-negai shimasu. Pasillo, por favor. それと、非常出口ではないところでお願いします。 それと、ひじょうでぐちでは ないところで おねがいします。 Sore to, hijoo deguchi dewa nai tokoro de o-negai shimasu. Y además, póngame uno que no esté en la salida de emergencia. かしこまりました。 かしこまりました。 Kashikomarimashita. Como desee. それではお早めに搭乗口までお越し下さい。 それでは おはやめに とうじょうぐちまで おこしください。 Sore dewa o-hayame ni toojoo guchi made o-koshi kudasai. Entonces, vaya con tiempo a la puerta de embarque. はーい!ありがとうございます。 はーい!ありがとう ございます。 Haaai! Arigatoo gozaimasu. ¡Vale! Muchas gracias. Vocabulario […]